aigis.dk

Posted on by

Så skal min gode gamle hjemmeside opdateres , det er vidst også på tide. I højre side er der biblioteker og underbiblioteker med forskellige dokumenter og texter, som jeg har lavet i forskellige sammenhænge gennem tiderne.

Dokumenterne har jeg udviklet i forbindelse en del aftenskoleundervisning i IT og Internet jeg har haft siden år 2000. Jeg har også været webmaster på en række forskellige websites (fx. www.nordfynbiavl.dk, www.odensefortaellekreds.dk, www.magtenboelle.com m.fl.) I min fritid dyrker jeg biavl, amatørastronomi og har et lille nanobryggeri (Magtenbølle Honning & Mjød). Det hænder, at jeg skriver nogle notater om mine fritidssysler og gør dem tilgængelige her fra denne hjemmeside. I forskellige dagblade har jeg fået trykt nogle kronikker og andre texter om forskellige emner, jeg har en mening om.

Måske kan du bruge noget af det jeg har skrevet, så ligger det kun få museklik væk.