Åbenhed og valg-frihed for it-brugere

Posted on by

Åbenhed og valgfrihed er værdier vi sætter højt i mange sammenhænge, bare ikke indenfor IT-verdenen, hvor monopollignende tilstande og lukkethed præger virkeligheden.

Open Source kan ændre denne virkelighed og er programmer, der må anvendes uden begrænsninger, brugeren må kopiere og distribuere programmerne samt lave forbedringer af programkoden. Open Source betyder at kildekoden er åben og er et godt alternativ til proprietære programmer. Desuden skaber åbne standarder betingelserne for et platformsuafhængigt miljø og er IT-verdenens svar på Glasnost. Åbne standarder medfører leverandøruafhængighed og giver brugeren frihed til at vælge.

Fyns Amts IT-strategi bærer desværre præg af at anvende få gamle versioner af proprietære programmer, hvilket jeg har erfaret på et gymnasium og et VUCcenter. Direkte adspurgt, tror de EDBansvarlige ikke det er muligt at installere nye Open Source-programmer, det er alt for besværligt og i øvrigt ikke en del af amtets IT-politik, mener de.

På amtets uddannelsessteder kan Open Source give de unge studerende frihed til at vælge computer-programmer. De studerende behøver ikke købe halvdårlige piratkopier af skumle bagmænd, for studiestedets OS-programmer kan de uden betingelser frit kopiere og installere på deres egne computere. Uanset om du er studerende, pensionist eller noget helt tredje, så giver Open Source frihed til at vælge.

For et år siden fik Videnskabsministeriet lavet en evalueringsrapport af fem pilotforsøg med Open Source. Ålborg Handelskole, Psykiatrien i Århus og Forbrugerstyrelsen var nogle af de pilotforsøg, der valgte at skifte til Open Source. Ringe og Ryslinge kommuner arbejder også på at indføre Open Source. Fyns Amts opfordres hermed til at lade sig inspirere af andre offentlige institutioner, kassér de dyre og gamle programmer til fordel for Open Source og åbne standarder.

Klaus Ankerstjerne Eriksen, læserbrev i Fyens Stiftstidende d. 26. december 2005