Åbne standarder er frihed til valg

Posted on by

Åbne standarder er en fælles grænseflade der gør det muligt at udvexle data, på tværs af programmer fra forskellige software-leverandører. Folketinget vedtog med opbakning fra alle partier d. 1. juni at anvende åbne standarder for software i det offentlige. Tre årsager understreger vigtigheden af at indføre åbne standarder:

1. Megen kommunikation med offentlige myndigheder foregår via Internet og computer. Der er derfor ingen rimelighed i, at brugerne er tvunget til at investere i dyre programmer, for at kommunikere med det offentlige. Åbne standarder giver brugeren frihed til at vælge mellem forskellige programmer til at udføre den samme opgave.

2. Uden åbne standarder hemmeligholder software-firmaerne beskrivelsen af grænsefladen til programmer. Det medfører et monopol, som gør det vanskeligere for andre software-firmaer at udvikle bedre og billigere programmer. Desuden mangler firmaet med monopolet et vigtigt incitament til at udvikle nye og bedre programmer.

3. Med kommunalreformen vil de fleste kommuner omlægge deres IT-systemer. Hvis gamle programmer udskiftes med nye programmer, der anvender åbne standarder, så kan kommunerne spare penge. En undersøgelse foretaget af Videnskabsministeriet i 2004 viser, at Open Source-programmer er billigere og opfylder brugerkrav i lige så høj grad som traditionelle proprietære programmer.

Open Source-programmer anvender åbne standarder og er karakteriseret ved at være frit tilgængelige for alle, de må distribueres og kopieres frit, desuden er programkoden er tilgængelig for dem, der vil forbedre programmet.

Exempelvis kan en uddannelsesinstitution installere Open Source-programmer på computere, der anvendes af de studerende. Det vil give de studerende frihed til at vælge programmer og de behøver ikke at købe ustabile piratkopier af skumle bagmænd, for studiestedets Open Source-programmer kan uden betingelser frit kopieres og installeres på deres computere.

Selvom folketinget har besluttet at anvende åbne standarder, er det ikke givet at visionerne realiseres. Beslutningstagerne kan vælge mellem den bekvemme hængekøjeløsning, som medfører dyre og halvdårlige IT-løsninger leveret af firmaer med monopolstatus. Alternativt kan politikere og IT-ansvarlige vælge at være inovative og realisere de gode intentioner i loven om åbne standarder, fx. ved at anvende Open Source-programmer, som i mange tilfælde vil opfylde kravene om anvendelse af åbne standarder.

Klaus Ankerstjerne Eriksen,
kommentar trykt i Fyns Stiftstidende 21. juli 2006 og Skive Folkeblad 20. juli 2006