Aforismer om ophavsret

Posted on by

Når de unge downloader god musik fra Internettet så er de kriminelle, de forfølges med retsvæsen, foged og musikindustriens selvbestaltede stassi-gruppe også kaldet antipiratgruppen.

EDBprogrammer vi har købt og betalt må ikke bruges som vi har lyst til. Producenten betinger sig strenge restriktioner i brug af programmerne. At låne programmer ud til venner og bekendte er både forbudt, ulovligt og kriminelt.

Hvis Otto stjæler Kim Larsens guitar, så er Kim en guitar fattigere og Otto er en tyv. Hvis Julia downloader ”Smukke Charlie” vhja. Fildelingstjenesten Kazaa, så er hun en tyv, mener musikindustrien. Men Kim er ikke blevet et stykke musik fattigere!!!

Med ophavsretten kriminaliseres brugere unødigt.

Ophavsretten er redskabet, der anvendes til at jagte dem, som formidler links eller udfører venskabskopiering. Den er nødvendig men bør have et minimalt omfang, fordi den understøtter monopolisering, og dermed en tendens til at fordyre og forringe produkter.

I dag koster en blank CD under kr. 3,- (uden afgift). Men når musikindustrien sælger en CD, koster den over kr. 150,-. Uanset regnestykket der kan laves for at retfærdiggøre prisen, så er det alene i kraft af ophavsretten og musikindustriens monopol på at kopiere, at de har kunnet prisfastsætte CDere. Prisfastsættelsen er et resultat af et ulige forhold mellem køber og sælger.

Hvis det er så godt med monopol og ophavsret, hvorfor så ikke skærpe monopoliseringen fx. ved at 10-doble af KODA/gramex-afgiften, forbyde CD/DVD-brændere og kopimaskiner, mangedoble afgiften på CDere, etc. Intuitivt så ved vi det. Med en håndfuld groteske exempler står det klart – monopol bør undgås.

Open source-miljøet indenfor program-udvikling er et godt exempel på, at det kan lade sig gøre at lave gode programmer, der ikke er monopoliseret. Venskabskopiering er en dyd, at dele med andre bliver et middel til at opnå målet – nemlig at skabe gode programmer.

Kulturministeriet ønsker en dialog om ophavsret (http://www.kum.dk/sw6060.asp), med disse aforismer er der forhåbentlig lagt op til en god og saglig debat om ophavsretten og dens fremtid.

Klaus Eriksen, kommentar i Weekendavisen d. 18. juli 2003.