Hykleri

Debat: “Drop forbuddet mod omskæring”, mener fire biskopper i et læserbrev 10/9, hvor de argumenterer imod et forbud af omskæring af drenge. Interessant synspunkt, men lad mig i al stilfærdighed gøre opmærksom på, at vi faktisk allerede har et forbud mod omskæring, det gælder dog kun piger.

Med det aktuelle forslag kommer det til at gælde alle børn. Forbud mod omskæring af drenge er mod dansk kultur, mener biskopperne, mens forbud mod omskæring af piger tilsyneladende er helt i overensstemmelse med dansk kultur og religionsfrihed! Det kan bedst betegnes som hykleri. Enten er man for omskæring for alle børn eller også er man imod omskæring for alle børn.

I øvrigt er der adskillige love, der regulerer, hvad religioner må og ikke må – heldigvis for det. Forbud mod kvindelige præster, tvangskristning og hekseafbrænding er elementer i kristendommen, som kristendommen ikke omfavner i dag. Med andre ord religion udvikler sig over tid og kan udmærket tilpasse sig nye tider og nye krav. Det gælder også jødernes religion. Der vil gå en rum tid, hvor jøderne er skuffede og utilfredse, men efter nogen tid så affinder de sig med de nye vilkår, accepterer forbuddet, og de fleste vil forstå, hvorfor vi forhåbentlig indfører forbud mod omskæring for alle børn.

Trykt i FS d. 12. september 2020