Kommunalvalg og honningbiernes demokrati

Honningbiens demokrai

Synspunkt: ”Honeybee democracy” er titlen på en bemærkelsesværdig god bog skrevet af den amerikanske professor Thomas D. Seeley. Han forsker i honningbierne og deres adfærd og beskriver bl.a. bisværmens valg af ny bolig.

Når en bisværm forlader den gamle familie for at etablere en ny familie, så udsendes spejderbier, som indsamler viden om nye steder, bifamilien kan bo. Bierne bruger et sindrigt kommunikationssystem til at akkumulere viden om nye bo-steder. Efter en uges tid tager de en beslutning og flyver ud til deres nye bolig.

Bierne udfører en demokratisk beslutningsproces, når de skal finde en ny bolig.

Research, kommunikation, vidensakkumulering og evaluering lyder som avanceret management leadership på højt niveau, men det er redskaberne, bisværmen anvender, inden de tager den store beslutning. Bierne udfører en demokratisk beslutningsproces, når de skal finde en ny bolig, konkluderer Seeley og sammenligner gerne tre pund bier i en sværm med de tre pund neuroner, vi kalder en menneske-hjerne.

16. november afholdes valg til kommuner og regioner. Det er også en demokratisk proces. Mon vi kan lære noget af bierne? Det mener Seeley helt sikkert. I fem punkter opridser han biernes adfærd og sammenligner med, hvordan vi mennesker foretager demokratiske beslutninger:

1) Sværmen er en homogen gruppe med fælles interesser. Beslutningen om, hvilket bosted der vælges, har til formål at styrke hele fællesskabet og skabe fordele for alle i fællesskabet. Grupper af mennesker med fælles interesser og hvor gensidig respekt er en væsentlig værdi, kan også skabe gode demokratiske beslutninger.

2) Minimer lederens indflydelse. Dronningen er god til at lægge æg, mens spejderbierne er gode til at finde nye boliger. Det er biernes arbejdsdeling, der har fungeret godt i flere millioner år. I menneskets demokratiske beslutningsproces anbefaler Seeley, at lederen af en organisation udviser ydmyghed og fortrinsvis fungerer som en praktisk mødeleder. Målet er at give plads til åben debat og fri debat.

3) Søg forskellige løsninger på et problem. Spejderbierne støvsuger effektivt et stort område for nye bosteder. Alle spejderbiernes forslag kommer frem i lyset. Det samme gælder for os mennesker, alle løsningsforslag skal frem i lyset, for at vi kan tage de bedste demokratiske beslutninger.

4) Den akkumulerede viden, sværmen har tilegnet sig, er muligheder, der transformeres til information. Viden er information. Og megen viden er megen information, som evalueres, bearbejdes og struktureres, så gruppen kan tage de bedst mulige beslutninger. Det gælder både bier og mennesker.

5) Beslutning tages gerne i enstemmighed, men stort flertal er almindeligt. Bier er også pragmatikere 😉 Des højere grad af enighed vi opnår, des mere holdbar bliver beslutningen. Vi skal bruge de nødvendige ressourcer på at nå de rigtige resultater, men heller ikke flere ressourcer end det er nødvendigt.

Seeleys overvejelser er inspirerende. Som fakultetsleder på et amerikansk universitet brugte han biernes demokrati-praxis i sin ledelsesstil. Jeg tror også, at vi kan lære af bierne, Seeleys overvejelser er et godt udgangspunkt. Viden fra biernes verden kan forhåbentlig inspirere de kommende medlemmer af byråd og regionsråd til at tage de bedst mulige beslutninger for os alle.

Med ønsket om et godt valg til alle.

Klaus Ankerstjerne Eriksen,
publiceret i FS d. 13. september 2021