Religion og nazi-kort

Præsten Massoud Fouroozandeh fra Korsløkke udtaler sig bramfrit om personer, han er uenig med og mener, at islam er nazisme. Mange har ytret sig om hans udtalelser, bl. a. den lokale afdeling af DF. Det er velkendt, at lutheransk tankegods gennemsyrer DF’s politiske projekt.

Men hvad var det nu, denne hr. Luther i 1500-tallet ville med kristendommen (som i øvrigt er en mellemøstlig søsterreligion til islam)? I et smædeskrift “Om Jøderne og deres løgne” mener Luther bla., at jøderne skal udryddes, deres boliger brydes ned, synagogerne brændes og jøderne skal sættes til tvangsarbejde.

Luthers smædeskrift var en vigtig inspirationskilde til nazisternes jødehad og holocaust.

Jeg forstår godt Massoud, som er flygtet fra Iran, at han intet har til overs for det religiøse regime i Iran. Men skal nazi-kortet absolut i spil, så må konklusionen være, at både islam og kristendom er nazisme. Og det er da oplagt at spørge DF, om det tilslutter sig Luthers jødehad?

Klaus Ankerstjerne Eriksen, kommentar trykt i Fyens Stiftstidende d. 21. december 2020
ps: I den trykte udgave er overskriften ændret til : “Luther og jødehad” (sikkert p.gr.a. pladsmangel)

Og d. 29. december svarede jeg på en respons:

Et forsøg på at nuancere

Mit formål med at referere til Luthers jødehad i mit debatindlæg d. 21. december var alene at kritisere DF og dets forsøg på at score billige point på Massoud-sagen. Langt de fleste kristne er ordentlige og anstændige mennesker, ligesom langt de fleste muslimer også er ordentlige og anstændige mennesker.

Mit indlæg var ikke en kritik af de kristne, som vi kender dem i dag. Men mere et forsøg på at nuancere debatten, virkeligheden er sjældent sort/hvid. Brutale og tyranniske regimer er der desværre alt for mange af, nogle af disse totalitære regimer bygger på islamiske værdier, andre på kristne værdier og nogle bygger kommunistiske værdier.

Jeg er ikke tilhænger af nogen af disse regimer. Håber det er tilstrækkelig svar til Uffe Clausen og hans respons i FS 22. december.