Tillad venskabskopiering

Posted on by

Strafferammen for kopiering af musik og lånte CDere hæves fra et år til fire år, foreslår kulturministeren i ny lov om Ophavsret.

– Piratkopiering er tyveri, mener musikbranchen, men det er ikke sørøvere med træben og løftet sabel som sidder foran computerskærmene og kopierer musikfiler. Som regel er det venner, der udveksler musikfiler i en venskabelig ånd. Venskabskopiering er et langt mere præcist og sigende udtryk.

Også tyveri bliver misvisende brugt om fildeling. Hvis jeg tager en kopi af et stykke musik, så bliver komponisten ikke et stykke musik fattigere og jeg er ikke nogen tyv! Musikbranchen har formået at dæmonisere debatten med nyopfundne begreber og undgår dermed en seriøs debat om musikbranchens problemer og fremtid.

– CDsalget er faldet med 40% – det er venskabskopieringens skyld, tordner musikbranchen og peger anklagende på unge engagerede computerbrugere. Mens de stritter anklagende med pegefingeren, så peger tre fingre ind mod dem selv. For musikbranchen laver mindre markedsføring, laver færre nyudgivelser og undlader at tænke nyt, fx. distribuere musik via Internettet. Ydermere skyldes salgsfaldet sandsynligvis økonomisk afmatning. Det er ikke venskabskopieringen der er skyld i musikindustriens elendigheder og dalende salgstal.

Ophavsretten er monopol og monopol medfører dyrere og dårligere produkter. Ophavsretten kan nemt blive en sovepude for musikbranchen, der kan læne sig tilbage i stolen og sige: ”det er alt for besværligt at lave ny musik, det er meget nemmere at lave en opsamlingsCD eller lave en ny CD med et enkelt hitnummer fyldt op med 15 halvdårlige numre.” Alt andet lige vil opstramning af ophavsretten skabe dårligere musik.

Følgende tankeeksperiment udstiller ministerens forslag, som et skridt i den forkerte retning: Forbyd al fotokopiering inklusive kopiering af noder, undersøg herefter musikernes bogreoler. Har en musiker nodekopier, så smid straks forbryderen i fængsel. Det signalerer en regering, der aktivt går imod kriminalitet og er helt i tråd med den stramning af ophavsretten, Brian Mikkelsen har planer om.

Forsøg på lovligt at formidle musik via Internettet gør det muligt for den enkelte bruger at sammensætte sin egen CD kun med favoritnumre til en rimelig pris. Musikindustriens produktion, distribution og salg af musik vil i fremtiden blive reduceret væsentligt. Gennem lobbyarbejde forsøger de at forsvare deres interesser, men udviklingen kan ikke standses.

Politikerne bør overveje, om det er nødvendigt og god lovgivning at kriminalisere computerbrugere. Ensartethed og leverpostejgrå kultur bliver vinderen, hvis ophavsretten strammes op.

Klaus Eriksen, læserbrev i Fyens Stiftstidende d. 8. oktober 2003