9. Netværk

Posted on by

Netværk gør det muligt for computere at kommunikere med hinanden, en facilitet vi tager for givet og som vi bruger i mange forskellige sammenhænge. Der blev udviklet lokale netværk mellem computere allerede i 1960erne. I 1969 blev de første computere koblet sammen via telefonforbindelser, det blev starten på det, vi kalder Internettet. Det var et koldkrigsprojekt udviklet af det amerikanske forsvar og oprindeligt blev det kaldt ARPANET. Udover militærets engagement i ARPANET, så var de største uddannelsesinstitutioner også engageret i udviklingen af dette spirrende og globale netværk af computere. I 1983 skiller det amerikanske forsvar sig ud og laver deres eget netværk – MILNET. Samtidig begynder de første kommercielle firmaer at interessere sig for det, der nu hedder Internet.

Et netværk består minimum af to computere, f. eks. kan et lille hjemmenetværk hvor to computere er koblet sammen, udmærket udføre en lang række netværksopgaver. Og mange af de grundlæggende overvejelser netværks-udviklerne har gjort sig gennem tiderne, gælder både for et lille netværk på to computere og store netværk, der består af mange tusinde computere fordelt over hele verdenen.

Generelt kan det siges om netværk, at det har tre egenskaber. Et netværk:
• understøtter ressourcedeling – fx. deling af en printer, en harddisk, et program eller lignende.
• realiserer højere grad af sikkerhed, fx. back up-facilitet eller distribuerede systemer
• muliggør kommunikation, fx. via mail, www eller spil.

Et netværk af computere forudsætter at al data er digitaliseret og overføres i datapakker. Desuden anvendes en unik adressering af afsender og modtager. Datapakker og adressering beskrives i forskellige protokoller, en beskrivelse der ligger udenfor dette dokuments område.

Netværk bliver kategoriseret på forskellige måder, f.ex. kan netværk inddeles efter størrelse i tre hovedgrupper:
•LAN (Local Area Network) computere koblet sammen i et privat hjem eller en mindre virksomhed, kaldes for et LAN. Når unge mennesker samles til computertræf, så er det også et LAN, de etablerer for, at deres computere kan kommunikere sammen.
•WAN (Wide Area Network) er computere koblet sammen via netværksforbindelser, i det offentlige rum. Internettet er et eksempel på et WAN, men ellers har mange større virksomheder WAN, der sætter deres computere i stand til at kommunikere mellem forskellige afdelinger. Ofte anvendes telefonnettet også kaldet den rå kobber til at realisere forbindelsen.
•WLAN eller WWAN (W = wireless) er henholdsvis trådsløst LAN eller trådsløst WAN.

Et netværk kan også kategoriseres efter dets topologi. Netværks-topologi er studiet af, hvordan computere er linket sammen og indgår i et netværk. Et lille simpelt netværk hvor to computere er koblet sammen kaldes point-to-point. Derudover findes også ring, bus, stjerne, træ og flere andre former for netværkstopologi.

Desuden kan netværk inddeles i forskellige typer:
•Client-Server, hvor ressourcerne er fordelt hensigtsmæssigt mellem brugernes computere og større hovedcomputere koblet på netværket.
•Mainframe, er forskellig fra client-server ved, at brugernes computere er små slave-computere (også kaldet terminaler), koblet på netværket og al databehandling foregår på en stor hovedcomputer.
•Peer-to-peer (P2P) anvendes til ad-hoc-forbindelse for mange computere, hvor det typisk er en afgrænset opgave, der gør det formålstjenligt med en P2P-forbindelse, fx. ved fildeling.

Fejlhåndtering
Et netværk består af mange elementer, hvert element er resultatet af et omfattende udviklingsarbejde. Del-og-hersk er filosofien bag det enorme udviklingsarbejde, dvs. en struktureret opdeling af opgaverne kombineret med en effektiv arbejdsdeling. Alligevel opstår der fejl og nogle fejl oplever vi brugere som netværksfejl. Nogle af fejlene kan vi selv løse eller reducere.

Nedenfor er opremset en række fejlsituationer, som brugeren selv kan håndtere:
• Opdatér dine programmer. Er Firewall, antivirus, antiphising og antispyware aktivt? Er browser og mailprogram sat op, så sikkerhedsfejl er reduceret til et minimum?
• Husk adgangskoden, det er din nøgle til at dekryptere data og til at få adgang til faciliteter, hvor du skal identificere dig. En god adgangskode består af mindst otte tegn bestående af store og små bogstaver samt tal og specieltegn.
• Lav back up jævnligt, både på harddisken, CD/DVD, USB-stick og eventuelt på en mail-konto oprettet specielt til formålet hos Google, Yahoo eller en anden Internet-portal.
• Er de rigtige protokoller installeret og aktiveret? Deaktiver netværksforbindelser der ikke anvendes.
• Er der problemer med din Internetudbyders forbindelse? Prøv denne hastighedtest: http://hastighedstest.tdc.dk/  . Se også driftsstatus på Internetudbyderens hjemmeside.
• Er hub, switch eller router korrekt sat op? Hvis routeren anvender kryptering og MAC-adressering (det bør den), har du så opgivet den rigtige krypteringsnøgle og adresse på dit netværkskort? Hub, switch og router kan nulstilles manuelt. Desuden skal driveren til netværkskortet være opdateret.
• Kontroller at kabler, stik og netværkskort er monteret korrekt. Det trådløse signal har sine begrænsninger, det kan ikke transmiteres gennem flere husmure.

Og husk i øvrigt at du sikkert har betalt for support hos din Internetudbyder, hvor du bør kunne få hjælp.

Guiden netværksinstallation
I Windows kan et netværk oprettes fra Start -> Netværkssteder -> ”Opret et hjemme- eller mindre kontornetværk”. Men hvad er det lige, der sker når et netværk oprettes?

For at oprette et netværk skal følgende udstyr og software anvendes:
• Netværkskort til hver computer.
• Router, fx. trådløs (hubs, switch og gateway kan også bruges).
• Kabel eller en usb-pin.
• Driver (følger med netkort).
• Protokol (følger med operativsystemet).

Netværkskortet sættes i bundkortet, hvorefter computeren tændes. Efter opstart af computeren undersøger operativsystemet, om der er tilføjet ny hardware. Brugeren bliver spurgt, om ny hardware skal installeres. Følg guiden der registrerer og opretter kortet sammen med andre enheder knyttet til computeren. Hvis operativsystemet ikke kan finde en driver, så er den på netkorts Cden. Hvis ikke netkortet selvinstalleres så brug funktionen ”Tilføj ny Hardware” fra kontrolpanelet.

Netværksprotokoller beskriver hvordan data overføres, hvor store skal datapakkerne være, hvordan fejl håndteres og hvordan datapakkerne adresseres. En af de mest udbredte protokoller er TCP/IP, den følger med de fleste operativsystemer herunder også WinXP og Vista. Et netværkskort vil under installation blive bundet til de protokoller, der følger med opreativsystemet, herunder TCP/IP der fortæller, hvordan din computer kommunikerer med Internettet.

Klik på Netværksforbindelser og højreklik på den forbindelse der er tilsluttet og vælg Egenskaber. Her vises navnet på netværkskortet, samt hvilke elementer forbindelsen bruger. Typisk vil der være et klientprogram, der giver computeren adgang til ressourcerne på netværket. Desuden vil et program til fil- udskriftsdeling være tilknyttet, med dette program er det muligt at dele en printer og/eller en harddisk. Desuden vil forskellige protokoller også være tilknyttet, fx. TCP/IP som beskriver entydig adressering, konverterer den logiske adresse til en IP-adresse, finder den korteste vej for datapakkerne etc.
Mere hjælp

Fra kommandopromten er det muligt at afvikle en række små programmer, som analyserer og undersøger netværket og dets tilstand. Kommandopromten startes fra Start -> Alle programmer -> Tilbehør -> Kommandopromt. Ud for C:\ kan bla. følgende kommandoer anvendes:

•ipconfig – returnerer information om computerens IPadresse og andre opsætningsoplysninger.
•ping – sender 4 datapakker og returnerer oplysning om hvor lang tid det tog.

Fra følgende links kan du få mere hjælp og viden om netværk:
www.spywarefri.dk
www.myip.dk
www.ethereal.com/ (download programmet etherreal)
www.forbrug.dk

Oprettet september 2007; opdateret september 2007.