GIMP

GIMP er et avanceret billedbehandlingsprogram, i 1996 blev den første beta-version udviklet og et halvt år senere år blev GIMP toolkit (GTK) frigivet, udviklet af Spencer Kimball og Peter Mattis på California University. Efterfølgende har mange programudviklere fra hele verden bidraget med forbedringer og optimering. Siden er GIMP udviklet til et avanceret og exklusivt billedbehandlingsprogram. Denne introduktion tager udgangspunkt i GIMP version 2.2.10.


GIMP er et open source-program, som du frit kan downloade fra dette link: www.gimp.org.I venstre side af skærmbilledet vælges GIMP-version. Windows-brugere vælger GIMP for Windows -> Automated Installer. Klik på Stable version ude i venstre side under Download. Følgende tre filer skal downloades og installeres:

Desuden er det muligt at downloade og installere GIMPs animations-program.

Download GIMP
Illustration 1:Tre filer skal downloades fra GIMP's hjemmeside, GTK+2, Gimp og GIMP Help 2.Efter at have downloadet de tre filer, skal de installeres i denne rækkefølge:


GIMP – gennemgang af funktioner

Klik på ikonet for GIMP på skrivebordet eller vælg Start->Programmer->GIMP->GIMP 2. Det første skærmbillede er GIMPs værktøjskasse, hvorfra du opretter et nyt billede, eller åbner et existerende billede du har liggende i dit lager. GIMP opdeler skærmbillederne i fire hovedkategorier:Værktøjskassen   


Værktøjskasse
Figur 2 : Vælg værktøj og præcisér deres anvendelse.
Øverst i værktøjskassen er titellinien. Nedenunder er menulinien, hvorfra det er muligt at oprette et nyt billede eller hente et existerende billede. Desuden er det muligt at hente programudvidelser og hjælp (hjælp-funktionen er en fil der downloades og installeres sammen med gimp-filen). Under menulinien er der en ikon-samling for de mest brugte værktøjer.

Værktøjerne kan opdeles i følgende fire hovedgrupper:

  • makeringsværktøjer udvælger en del af et billede,

  • maleværktøjer ændrer farve i billedet,

  • transformationsværktøjer ændrer billedets geometri,

  • andre værktøjer der falder uden for de ovennænvte grupper.

I exemplet til venstre er valgt markeringsværktøjet Udflydende markering med hvilket, det er muligt at markere sammenhængende områder. Når du klikker på dit billede, klikker du på en pixel. Udflydende markering markerer de pixels i området der ligner.

I exemplet til venstre er valgt markeringsværktøjet Udflydende markering med hvilket, det er muligt at markere sammenhængende områder. Når du klikker på dit billede, klikker du på en pixel. Udflydende markering markerer de pixels i området der ligner. I den nederste 2/3 af værktøjskassen er det muligt i værktøjsdialog-boxen at præcisere, hvordan værktøjet skal udføre sin opgave. Fx. er det muligt med et lavt tærskeltal, at markeringsværktøjet kun markerer pixels der i høj grad ligner den oprindelige pixel. Med et tærskeltal på 255,0 markerer værktøjet alle pixels i billedet.

Mellem værktøjsikonerne og værktøjsdialog-boxen, er farvepalette for forgrunds- og baggrundsfarve, pensel-dialogbox, mønster- og gradient-dialogbox.

Værktøjsikoner

GIMPens værktøjer kan udføre et stort udvalg af opgaver. Nedenfor præsenteres kort de enkelte værktøjers funktionalitet. En detaljeret gennemgang vil være for omfattende og ske på bekostning af overblik. Derfor opfordres læseren til selv at afprøve alle funktionerne i værktøjerne:


Det er muligt at tilføje flere værktøjer fra menupunktet Fil->Vinduer->Værktøjer, klik til venstre for det valgte ikon, der vises et øje og ikonet vises nu sammen de andre ikoner i værktøjskassen.


Billedevindue

Billedevinduet er arbejdsområdet hvor billedet vises. Her kan brugeren ændre og manipulere på billedet. Øverst vises titellinien med navnet på filen, hvis brugeren har åbnet en ny fil, bliver den kaldt ”Unavngiven” indtil brugeren giver den et navn. I titellinien er også anført, hvor stort billedet er i pixels.

Under titellinien er menulinien – herfra er det muligt at få adgang til alle funktionerne i GIMP. De mest brugte menupunkter er også tilgængelig fra værktøjskassen. I exemplet nedenfor er menupunktet Fil åbnet, hvorfra det bl.a. er muligt at åbne, gemme og udprinte en fil.


Billedvindue
Figur 3 : Billedvinduet viser billedet der skal bearbejdes.

Med et højreklik er det også muligt at få adgang til alle menupunkter. Nedenfor er lavet en oversigt over undermenuerne og en kort beskrivelse af deres anvendelighed:

Dialogboxe

GIMP skelner mellem dialogboxe for lag, kanaler samt stier og dialogboxe for farvevalg, pensler, mønstre samt paletter. Nedenfor er vist en dialogbox henholdsvis for lag og en dialogbox for farvevalg:

Ved hjælp af dialogboxen udfører GIMP og brugeren en interaktiv udvexling af information, med det formål at præcisere, hvad brugeren ønsker at udføre på billedet med et givent funktionsvalg. Programudviklere forsøger at lave enkle og overskuelige dialogboxe, men to krav trækker i hver sin retning. Et krav om detaljerede og avancerede faciliteter medfører typisk komplicerede og uoverskuelige brugergrænseflader. Omvendt medfører en simpel og overskuelig grænseflade typisk kun en begrænset funktionalitet. Brugeren rådes til selv at afprøve menupunkternes funktionalitet og selv gøre sine erfaringer med de respektive dialogboxe.

Lag

Figur 4 : Dialogbox for lag.


 
Dialogbox

Figur 5 : Dialogbox for farvevalg.


Billedbehandling


Selvom digitalkameraet kan udføre mange forskellige funktioner sammenlignet med tidligere tiders kameraer, så er det stadig fotografen som bestemmer, hvad der skal med på billederne. Et billede taget ude i ”marken” kan være skævt eller en smule rystet. Med GIMP er det muligt at udføre forskellige ændringer på et billede, fx. at rette op på skæve billeder, tilpasse farver og belysning etc.


Et exempel (beskær, ret op, skarphed, belysning, gem)

Et skævt billede kan rettes op. Start med at hente billedet fra:

 Roter billede


I dialogboxen har jeg sat rotér-funktionen til at dreje 2 grader mod uret. Skydeknappen kan også anvendes, til at bestemme hvor meget billedet skal roteres.


Figur 6 : Dialogbox for rotation af et billede.


Beskæring
af et billede udføres med beskæringsværktøjet, der vælges fra værktøjspaletten. Selve beskæringen udføres fra menupunktet Billede->Beskær billede.


Til sidst gemmes billedet:


Red-eye-funktion

Røde øjne forekommer ved portrætfoto når en blitz oplyser øjet og hele øjehulen. De fleste kammeraer har en blitz med indbygget red-eye-funktion. Alligevel sker det, at et portræt er med røde øjne. I GIMP fjerner du røde øjne på denne måde:


Markeringsværktøjet til simple og avancerede former

Med markeringsværktøjerne Rektangulær og Elipseform stiller GIMP nogle foruddefinerede former til rådighed. I værktøjsdialogboxen er det muligt at præcisere om markeringerne skal erstatte hinanden, supplere hinanden, overlappe eller krydse hinanden i tilstands-valg.

Med Fri markering er det muligt selv, at lave en form ved at trække venstre museknap over området der skal markeres. Udflydende markering udvælger et område, brugeren klikker på et punkt i billedet og markeringen kommer til at omfatte alle pixels, der ligner den pixels der blev klikket på. Tærskelværdi bestemmer, hvor kritisk valg af pixels skal være, lav tærskelværdi udvælger kun få pixels, mens en høj tærskelværdi udvælger mange pixels. Marker efter farve... fungerer omtrent på samme måde som Udflydende markering.

Med Saks markeres et område, højreklik i markeringen->Rediger->Klip, herefter kan det markerede indsættes andet steds i billedet, i et helt andet billede eller i et nyt billede.

Baner ligner Fri markering men kan bare meget mere. I GIMP betragtes værktøjet derfor heller ikke som et markeringsværktøj. Med Baner er det muligt at lave avancerede former samt at udfylde de markerede baner med farve eller mønster.Farver og skarphed


Et billede er opbygget af pixels, hver pixel er et punkt som repræsenterer en farve. Farverne sammensættes af grundfarverne rød, grøn og blå. Tre bytes anvendes til at repræsentere den enkelte farve. En bytes repræsenterer 256 forskellige værdier. Den første bytes repræsenterer farven rød, den næste byte farven grøn og den sidste byte repræsenterer farven blå. Intervallet for hver byte går fra og med 0 til og med 255 (00 til ff i 16-talssystemet).

Forgrundsfarve

Figur 7 : Dialogbox for farvevalg.


Forgrundsfarven er typisk sort, men hvis den skal ændres til gul, så klik på farvepaletten, skriv ffff00 i indlæsningsfeltet ud for HTML-notation:, klik enter eller OK. Se exemplet her til venstre.

Det er muligt at justere på farven med de seks skydehåndtag. Den øverste skyder sætter farvetonen, den næste sætter farvemætningen, herefter er det muligt at bestemme farveværdien, de tre nederste skydehåndtag sætter farverne rød, grøn eller blå.

Bemærk at der skal bruges 16-talsnotation ud for HTML-notation:, mens der anvendes almindelig 10-talsnotation ud for skydehåndtagene.

Det er muligt at manipulere farverne i et billede med farveværktøjerne fra menupunktet

Lag->Farver,. Der er mange muligheder, som ganske kort gennemgås i det følgende:

Farvejustering


Figur 9 : Dialogbox for indstilling af lyset i et billede.
UnderbelystFigur 10 : Billedet er underbelyst.
Underbelyst korrigeret
Figur 11 : Med GIMP er det muligt at kompensere for underbelysning.

Hvidbalance


Figur 12 : Farvetonen er for varm.
Hvidbalance korrigeret

Figur 13 : Hvid balance-funktion kompenserer for det varme lys.

Billedet er taget med kunstlys, dvs. to arkitektlamper, hvilket giver en varm farvetone i billedet til venstre. Lidt for varm, i nogle tilfælde bliver de hvide områder nærmest gule eller orange. Med hvidbalance-funktionen er det muligt at gøre den hvide baggrund hvid, som det fremgår af billedet til højre.

Værktøjerne til justering af farver kan udføre mange opgaver og løse de fleste billede-problemer, men det er ikke alt der håndteres. Meget fejlbelyste billeder kan være umulige at rette op på.

Uskarpe billeder kan GIMP også reddes. Vælg menupunktet Filtre->Reparation->Sharpen. Angiv skarpheds-parameter og klik OK.

Lag

Lag er et stærkt redskab, der gør det muligt at sammensætte et billede af flere dele. Hvert lag kan være et billede, en tegning, noget text eller lignende. Lagene er gennemsigtige og der kan i princippet være uendelig mange, kun computerens lagerplads sætter begrænsning for hvor mange lag, der kan være i et billede.

Lag-dialogboxen er den vigtigeste dialogbox næstefter værktøjsdialogboxen. Den åbnes fra Menulinien->Vinduer->Lag. Med skydeknappen ud for Ugennemsigtighed er det muligt at justere billedets transperens. Øjet til venstre i laglisten aktiverer eller deaktiverer billedet, en god funktion i et billede med mange lag, den gør det muligt at deaktivere et lag og understøtter overblik, mens du arbejder med dit billede. Kæde-symbolet gør det muligt at gruppere flere lag. Følgende eksempel illustrerer, hvordan lag kan anvendes.

Exemplet er en strimmel sammensat af tre billeder:


Processen gentages med yderligere to billeder og resulterer i følgende strimmel. Hvis et af billederne skal tilpasses, så klik på Vinduer->Lag, for at få vist lag-paletten. Herfra markerer du det lag og billede, du vil arbejde med.

Inden billedet gemmes, skal det fladgøres. Dvs. alle lag flettes sammen til et lag. Vælg Billede->Fladgør billede. Hvis lagene skal være tilgængelige senere, fladgøres billedet ikke, men gemmes i gimps eget filformat der hedder xcf. Sådan kom mit billede til at se ud:

Billedstrimmel med lag


Text, tegne og filtre

Text i et billede oprettes som et selvstændigt lag, dermed bliver ændringer og tilpasninger nemme at udføre uafhængigt af resten af billedet. Selve texten skrives i en editor, dvs. en dialogbox med et skriveområde. I værktøjsdialogboxen præciseres skrifttype, størrelse etc.

Lav en kurve
Figur 15 : Lav kurvet text med værktøjet Curve bend.

Det er også muligt at lave kurveformet text:

Tegneredskaberne blyant, malerpensel og sprøjtepensel gør det muligt at lave mange forskellige typer tegninger. Ikonerne i værktøjsdialog-boxen er vist her til højre, malerpensel er markeret og vises med en hjælpetext. Tegn og mal
 

For at lave en tegning åbnes et nyt dokument fra menulinien,

Fil->Ny...->OK. Under åbningen af det ny dokument er det muligt at bestemme tegningens størrelse samt andre parametre.

Vælg et af tegneredskaberne. Med venstre museknap kan der tegnes med frihånd i arbejdsområdet. Ved at holde Shift-tasten nede er det muligt at lave rette linier. Med markeringsværktøjerne er det muligt at forme en figur. Prøv exempelvis at lave en rektangel, med Spandudfyldning kan hele rektanglen udfyldes med en farve. Fra Rediger->Bestryg markering... er det muligt at lave en kant omkring rektanglen.

Når du er færdig med at redigere din markering, så fjern markeringen med Shift+Control+A

Det er muligt at lave mange specielle text effekter, prøv fx. fra

værktøjsdialogboxens menulinie->Udvidelser->Script-Fu->Logos->Alien Glow...

Script-Fu er GIMPs avancerede værktøj til at lave macro'er. Hyppige opgaver eller opgaver, som er komplicerede og vanskelige at huske, kan udføres med et Script-Fu. 

Plugins ligner Script-Fu, men er færdiglavede programmer der er oversat. Det er ikke muligt at gå ind og lave om på deres kode.

Håber du får held med at bruge GIMP. Afprøv exemplerne ovenfor og søg mere viden i nogle af de links der er nedenfor.

Kilder:

http://www.geocities.com/SiliconValley/Haven/5179/

www.gimp.org

http://gug.sunsite.dk/docs/Grokking-the-GIMP-v1.0/

ftp://ftp.gimp.org/pub/gimp/docs/

Brug også GIMP hjælp-funktion


-ke/06

Oprettet januar 2006; opdateret juli 2006.