Nu er det jo ikke JuniBevægelsens ønske at der overhovedet skulle være en
folkeafstemning om ophævelse af Danmarks ØMU-undtagelse nu.
Vores holdning var og er at man da i det mindste burde vente til
forbeholdet reelt kom i funktion (det vil sige til efter euro'en blev
indført som eneste valuta i euro-landene) eller til der forelå en ny
situation. F.eks. i tilfælde af at Sverige og England tilsluttede sig.
Hvis befolkningens flertal som vi håber stemmer nej d. 28. september, så
mener vi at dette naturligvis skal respekteres - og ikke skal forsøges
ændret ved først givne lejlighed.
Det ville klæde regeringen og folketingets flertal reelt at acceptere et
nej ved denne afstemning, selvom det ikke skete efter nej'et i 1992.

med venlig hilsen
Helge Bo Jensen, JuniBevægelsen
 
 

Email til Webmaster