Spørgsmålet om afholdelse af folkeafstemninger afgøres jo af statsministeren. Det er dog klart, at med et nej den 28. september får vi en uheldig og uholdbar situation, som vi vil forsøge at ændre.

På den ene side har vi respekt for resultatet af en folkeafstemning. Vi må umiddelbart forsøge at stabilisere situationen efter et nej og få begrænset skaderne mest muligt.

På den anden side vil vi fortsat arbejde for fuld dansk deltagelse i Euroen. På lidt længere sigt - og når de negative sider ved at stå uden for Euroen bliver mere  truende - må vi derfor have en ny afstemning. Jo før jo bedre.
 

Henning O. Hansen, Landbrugsrådet.
 

Email til Webmaster