Dybe links – hvem ejer Internettet?

Posted on by

Fogedretten har forbudt Newsbooster (NB) at formidle links til en gruppe danske dagblade. Danske Dagblades Forening (DDF) føler sig krænket, de mener at søgemaskinen NB snylter på deres medlemmers arbejde, når de formidler links til danske dagblades Internetnyheder. Dommen kan få alvorlige konsekvenser for brugen af søgemaskiner og for Internettets anvendelighed. Retssagen fortsætter i Sø- og Handelsretten, hvor den skal berammes d. 11.september.

I 1992 blev de første hypertextprogrammer frigivet og det blev muligt at lave, vise og formidle hjemmesider på www. Det blev muligt at lave dokumenter med referencer til andre dokumenter, der kun lå et museklik væk. Læseren skulle ikke vente flere uger på, at det lokale bibliotek havde fremskaffet den ønskede bog, artikel eller andet referenceværk der var henvist til i en fodnote. Mulighederne i www viste sig at være enorme.

Netbibliotekar
Dagbladene har som de fleste andre set mulighederne for at bruge Internettet og har lavet websites med daglige nyheder. NB har specialiseret sig i at levere links til nyheder, bla. fra dagbladenes Internetsider. En aktivitet som i øvrigt udføres af mange andre søgemaskiner, fx. Google, Altavista etc..

NBs aktivitet er sammenlignelig med den service biblioteker yder, når de finder udlånsmateriale en låner søger. NB kopierer ikke artikler, lige så lidt som bibliotekaren kopierer bøger til lånerne. NB snylter ikke på dagbladenes arbejde, tværtimod kanaliserer NB brugere til dagbladenes websites og hjælper dermed deres målgruppe.

Internettet kan sammenlignes med en database, dvs. en samling af data, struktureret på en måde, der gør det nemt at udtrække delmængder af data. NB og andre søgemaskiner lægger ikke data på nettet, men er redskaber der gør det nemt og effektivt at udtrække data.

Det står enhver frit for at lave redskaber, der nemt og effektivt kan lede og guide brugere rundt i Internettets enorme informationsmængder. Det modsatte ville jo også være fuldstændig absurd og ganske urimeligt. Ikke alene krænker fogedrettens dom søgemaskiners ret til at formidle links, den forringer også Internetbrugernes ret og mulighed for at tilegne sig information på nettet.

Det udelukker dog ikke, at der kan linkes på en måde, der er uacceptabel. Hvis et website kopierer filer eller dokumenter og publicerer dem uden ophavsmandens tilladelse, så er der tale om uacceptabel og ulovlig kopiering.

Det er dog muligt at beskytte et website og kun give adgang for besøg på bestemte betingelser. Fra NBs website har jeg saxet flg. om deres linkpolitik: ”Newsbooster respekterer muligheden for at forhindre søgemaskiner i at linke dybt til en bestemt side …” Dvs. NB formidler ikke links til websites, der ikke ønsker at blive besøgt via søgemaskiner.

Dagbladene er i et dilemma, på den ene side ønsker de at bruge Internettet, der bygger på åbenhed samt fri, uhindret og effektiv adgang til store mængder information. Men samtidig ønsker de at kontrollere og monopolisere nettet. Deres hensigt er indlysende – de vil udmanøvrere NB og lignende tjenester for derefter at monopolisere og rettighedsbeskytte deres egen tjeneste, som dagbladene allerede har planer om at etablere.

Klaus Eriksen, Datamatiker
Kommentar i dagbladet Information d. 21.august 2002