Putins krig må aldrig lykkes

Posted on by

Putins krig i Ukraine skulle have været en mindre militær operation overstået på få dage, nu har krigen varet i mere end 500 dage og Putins soldater har store problemer med at kontrollere bare en lille del af det sydøstligste Ukraine. Krigen er dyr i penge og i menneskeliv, overfor den russiske befolkning skal han finde på en særdeles god fortælling for at legitimere, hvorfor Rusland har invaderet Ukraine. I korthed er fortællingens indhold, at Rusland bliver truet af udenlandske magter, især Ukraine er tilsyneladende en alvorlig trussel mod Rusland, som i øvrigt slet ikke et rigtigt land! Og ukrainerne er sammen med Vesten en flok farlige neofascister, som har startet en krig mod Rusland.

Hans fortælling stigmatiserer ukrainerne og er en indbildt forstillelse om Rusland, der er offeret. Det er en irrationel fortælling og kan sammenlignes med middelalderens sagn og mystik. Men vi lever ikke i middelalderen.

For cirka 500 år siden begynder en proces, hvor der sker et kæmpe skift i vores menneskesyn og verdensopfattelse. I særdeleshed oplysningstiden (1700-tallet) er et vendepunkt, hvor vi går fra at forklare fænomener med mystik og mytologi til at forklare fænomener med logik, fornuft, rationelle argumenter, lovmæssigheder etc.

Fortidens mytologiske fortællinger forsøgte eksempelvis at forklare:
– hvorfor mennesker bliver syge,
– astronomiske fænomener
– hvem der har udpeget kejsere og konger.
Efter oplysningstiden er det ikke længere gudernes straf for vores synder, at vi bliver syge. Solen drejer ikke omkring jorden, fordi det er himmelske kræfter vilje. Kejsere og konger nedstammer ikke lige direkte linje fra Adam og Eva. Middelalderens myter og mystik bliver udskiftet med oplysningstidens logik, rationalitet og lovmæssigheder.

Naturvidenskab, samfundsvidenskab og kunst gennemløber en enorm udvikling og har stor betydning for det nye verdens- og menneske-syn. Fra Copernicus heliocentriske verdenssyn, Kierkegaards eksistentialisme og Marx ideer om et retfærdigt samfund. Køen af store og små tænkere er lang. Et samfundssyn der bygger frihed, lighed, individets ukrænkelighed samt menneskerettighederne er en del af de nye og store tanker, der ser dagens lys indenfor de sidste 500 år. Men Putin har intet at bidrage med – tværtimod. Og de kloge russere der eventuelt kunne bidrage med nye og innovative tanker, er formentlig allerede flygtet ud af Rusland og har søgt om asyl i USA.

Mystik, irrationalitet og mytologi er hovedindholdet i Putins fortællinger i krigen. Andre statsledere gennem tiden har brugt lignende fortællinger. Hitler mente eksempelvis, at jøder og andre minoriteter ikke var rigtige mennesker og bare vi lige fik udryddet dem, så ville verden blive et meget bedre sted at være. Det er den samme fortælling Putin bringer til torvs, bare vi lige får udryddet de slemme ukrainere, så bliver verden et meget bedre sted at være!

Både Putins og Hitlers menneskesyn er ugyldigt efter fremkomsten af oplysningstidens nye menneskesyn, som kan sammenfattes i følgende: Vi tilhører alle dyrearten Homo sapiens, der er ingen delmængde af denne art, som har mere eller mindre ret til et liv. Alle har ret til at leve, uanset om de er ukrainere, jøder, romaer, politiske kritikere etc.. Putins, Hitlers og andre despoters forsøg, på at gøre sig til dommere over liv er en irrationel og ugyldig fortælling uden nogen form for forstand og fornuft!

Vesten og USA har også begået fejl og krænket menneskerettighederne ved flere lejligheder, men i dag er det Putin, som udgør en alvorlig trussel mod civilbefolkningen i Ukraine. Ligesom vi har kritiseret Vestens krigsprojekter, så kritiserer vi i dag Putins krig i Ukraine og støtter ukrainerne i deres legitime befrielseskamp. Mere end 100.000 registrerede krigsforbrydelser har Putins soldater udført i Ukraine siden krigens start og frem til d. 15. juli 2023. Samtidig er Putin også en trussel mod den russiske befolkning. Mange russere protesterer fredeligt mod krigen, men risikerer alligevel at blive anholdt og få lange fængselsstraffe. Desuden risikerer mange russiske mænd at blive tvangsmobiliseret til kanonføde, til en krig de ingen interesse har i.

Putin og hans drømme om zar-rigets genopstandelse er et levn fra middelalderen, hans barbari skal stoppes med alle til rådighed stående midler! Heldigvis står den frie verden samlet om at støtte Ukraine og deres forsvarskrig. Ukrainerne kæmper en sej og tapper kamp for at blive fri for den russiske besættelsesmagt. Hvis Putin vinder denne krig, så vil han formentlig forsøge at erobre andre lande, for eksempel de østeuropæiske lande, de baltiske lande, de skandinaviske lande etc. Derfor er ukrainernes kamp for frihed, lighed og suverænitet også vores kamp for frihed, lighed og suverænitet.

Stop Putins krig i Ukraine, for alle ønsker fred, både russere, ukrainere og alle andre.

Publiceret i Avisen Danmark torsdag d. 27. juli 2023.

Klaus Ankerstjerne Eriksen